گروه داروسازی بالینی

درباره گروه: 

رشته داروسازی بالینی (clinical pharmacy) و یا فارماکوتراپی (pharmacotherapy) که به عنوان تنها رشته مقطع تخصصی بالینی در داروسازی تعریف شده است برای اولین بار در ایران در سال 1370 پا به عرصه وجود نهاد و اولین گروه دستیاری تخصصی آن در سال 1374 در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرش شدند. پس از آن دانشکده‌های داروسازی دانشگاه‌هایی چون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی مازندران، شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد نیز پذیرش دستیار را آغاز کردند.

داروسازی بالینی یکی از رشته‌های تخصصی داروسازی است که با هدف ارائه خدمات مناسب دارویی در جهت تجویز و مصرف منطقی و بهینه دارو و در نهایت کاهش مشکلات ناشی از آن تأسیس شده است. حیطه اصلی این رشته شامل مشاوره در زمینه تجویز و مصرف منطقی داروها، کاهش عوارض و خطاهای ناشی از دارو درمانی و ارتقاء سیستم خدمات و مدیریت دارویی در بیمارستان‌ها و افزایش کیفیت ارائه خدمات به بیماران می‌باشد. در واقع این رشته می‌تواند باعث ارتقا فرهنگ عمومی مصرف دارو و اصلاح الگوی مصرف داروها شود. این رشته می‌تواند با آموزش داروسازان برای کار در حیطه‌های بالینی در بیمارستان در نهایت باعث کاهش هزینه‌های سیستم سلامت و افزایش کیفیت خدمات دارویی شود.